PREKLIC 2. KVALIFIKACIJ – FREESTYLE IN FREESTYLE PARI, 14. in 15. MAREC, SLOV. KONJICE