Pravilnik o izobraževanju in pogojih delovanja aktivnih tekmovalcev TZS

1. člen
S tem pravilnikom Twirling zveze Slovenije ( v nadaljevanju TZS) in Združenja twirling vaditeljev, učiteljev in trenerjev Slovenije ( v nadaljevanju ZTVUTS) določata pogoje delovanja aktivnih tekmovalcev (ki tekmujejo v tekmovalnih sistemih TZS) na področju poučevanja in treniranja, ki je sicer v domeni rednih članov ZTVUTS.
2. člen
V skladu z določili tega pravilnika so se obvezni ravnati vsi aktivni tekmovalci, ki tekmujejo v tekmovalnih sistemih TZS na področju twirlinga ne glede na stopnjo strokovne usposobljenosti (vaditelj, učitelj ali trener twirlinga), ki se jo pridobi z vključitvijo v »Programe izobraževanja na twirling področju« dogovorjene med TZS, ZTVUTS in Fakulteto za šport (v nadaljevanju FŠ).
3. člen
Pravilnik velja tudi za aktivne tekmovalce, ki niso vključeni v sistem izobraževanja in nimajo strokovne izobrazbe na twirling področju, vendar delujejo kot twirling vaditelji pripravniki.
4. člen
Aktivni tekovalci se smejo izjemoma vključiti v sistem izobraževanja za pridobitev strokovne usposobljenosti v twirlingu in si pridobiti profesionalni strokovni naziv vaditelj twirlinga, učitelj twirlinga ali trener twirlinga, če jim to omogočajo usklajeni akti ali sklepi organov vodenja TZS, ZTVUTS in FŠ.
5. člen
Aktivnim tekmovalcem izrecno ni dovoljeno izvajati pedagoških aktivnosti poučevanja in treniranja in prejemanja kakršnega koli plačila brez strokovne usposobljenosti.
6. člen
Pedagoško delo, ki ga smejo aktivni tekmovalci opravljati in zanj s strani kluba prejeti plačilo oziroma nadomestilo ( je lahko le s pridobljenim nazivom učitelja ali trenerja twirlinga z opravljeno licenco) je vodenje treningov pripravljalnih in tekmovalnih skupin ter vodenje treningov v obliki individualnih ur s posamezniki ali pari.
7. člen
Prav tako aktivnim tekmovalcem ni dovoljeno delovati na preostalem interesnem področju članov ZTVUTS in twirling šol (vodenje kakršnihkoli twirling tečajev za predšolske otroke, osnovnošolsko in srednješolsko mladino ter twirling tečajev za odrasle ipd.)
8. člen
Aktivnim tekmovalcem ni dovoljeno asistirati twirling vaditeljem, učiteljem in trenerjem pri vodenju twirling tečajev, dovoljeno jim je pa asistirati twirling učiteljem in trenerjem ter izvajati demonstracijske prikaze na izobraževalnih seminarjih v okviru TZS in ZTVUTS.
9. člen
V primeru kršitve določil tega pravilnika izgubi aktivni tekmovalec pravico do udeležbe na tekmovanjih v okviru TZS za čas enega leta do treh let ali trajno. V okviru ZTVUTS pa je lahko izključen iz šolanja za pridobitev strokovne usposobljenosti v twirlingu, če je v času kršitve vanj vključen, lahko pa izgubi tudi pravico do ponovnega kasnejšega vpisa v navedeno šolanje v okviru TZS, ZTVUTS,TZS in FŠ.
10. člen
Za spoštovanje določil tega pravilnika so odgovorni tudi matični klubi in twirling šole aktivnih tekmovalcev, zato so dolžni storiti vse potrebno, da preprečijo morebitne kršitve svojih aktivnih tekmovalcev.
11. člen
Ta pravilnik je bil sprejet dne, 09.08.2007 na seji UO ZTVUTS in potrjen na seji IO TZS dne, 09.08.2007. Veljati začne z dnem sprejetja.

IZVRŠILNI ODBOR
TWIRLING ZVEZE SLOVENIJE